مسجد جامع
 
ساباط
 
مجموعه امیرچقماق
 
مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر)
 
قبه دوازده امام
 
موزه آب
 
حمام خان
 
ارگ حکومتی (دارالحکومه)
 
بازار خان
 
آتشکده زرتشتیان
 
برج و باروی یزد
 
موزه آینه و روشنایی
 
موزه سکه حیدرزاده
 
مسجد فرط
 
دخمه زرتشتیان
 
قبه سید رکن الدین
 
خانه نواب وکیل
 
مسجد ملا اسماعیل
 
(خانه لاری ها (موزه اسناد و مدارک
 
امامزاده جعفر
 
مسجد حظیره
 
شاهزاده فاضل
 
مسجد جامع فهرج
 
باغ دولت آباد
 
کارگاه احرامی بافی
 
کارگاه ترمه بافی
 
کارگاه دارایی بافی
 
کارگاه کاشی سازی